Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017

Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017 UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH MƯỜNG SANG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ DANH SÁCH…
Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH MƯỜNG SANG Số: 06/KH-THMS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mường Sang, ngày 08 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH Hành động tăng trưởng xanh Trường Tiểu học Mường Sang giai đoạn…
Kế hoạch tháng 1/2018

Kế hoạch tháng 1/2018

Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2018 A. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng 12/2017 I. Những việc đã làm được 1. Tư tưởng chính trị – Phẩm chất đạo đức. – Đa số CBGV, NV trong nhà trường chấp hành tốt…
Báo cáo công tác tuyên truyền hưởng ứng tháng PCCCHCN

Báo cáo công tác tuyên truyền hưởng ứng tháng PCCCHCN

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH MƯỜNG SANG Số: 88/BC-THMS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mộc Châu, ngày 26 tháng 10 năm 2016 BÁO CÁO Công tác tuyên truyền hưởng ứng tháng PCCC&CHCN Kính gửi: Bộ phận Thanh…