Kế hoạch giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh năm học 2016 – 2017

 

      UBND HUYỆN MỘC CHÂUTRƯỜNG TH MƯỜNG SANG

Số: 69/KH-THMS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mường Sang, ngày 20  tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh

Năm học 2016 – 2017

Thực hiện Thông báo số 164/TB-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của UBND huyện Mộc Châu về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện tại Hội thảo về công tác giáo dục lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong các trường phổ thông trên địa bàn huyện Mộc Châu;

Căn cứ tình hình thực tế của trường, Ban giám hiệu trường Tiểu học Mường Sang xây dựng kế hoạch giáo dục đạo dức  học sinh trong năm học 2016 – 2017 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

Nhằm giúp học sinh kịp thời điều chỉnh kỹ năng sống, cách học, xử lý tình huống cụ thể hàng ngày để lối sống của các em ngày một tốt hơn; Hoàn thiện về nhân cách, đạo đức cá nhân để các em bước vào những bậc học cao hơn trong tương lai.

Tạo ra sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Sự quan tâm đặc biệt, sự hướng dẫn cụ thể, chu đáo, đều đặn hàng ngày của đoàn thể, giáo viên và cha mẹ học sinh trong việc theo dõi, giáo dục nhân cách cho trẻ.

 1. Yêu cầu

Việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong cho học sinh cần phải được thực hiện một cách thường xuyên và liên tục, có mối quan hệ mật thiết với tất cả các môn học trong nhà trường và cần phải được sự quan tâm giáo dục của toàn xã hội trong đó vai trò của Đội Thiếu niên và giáo viên chủ nhiệm là rất quan trọng.

Việc giáo dục rèn luyện đạo đức trong nhà trường thực hiện bằng nhiều hình thức như: Hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt truyền thống, hoạt động đội, trò chơi và các tiết học đạo đức trong chính khóa… tạo ra một không khí vui vẻ, sôi động, không cứng nhắc, khô khan  nhưng mang tính giáo dục cao và thuyết phục học sinh nói và làm theo gương người tốt, việc tốt.

Tạo hứng thú cho các em trong học tập và sinh hoạt “học mà chơi, chơi mà học”, thông qua hoạt động học tập, vui chơi để giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh và lên án, phê phán và đấu tranh những hành vi đạo đức sai trái để các em có thể tự điều chỉnh hành vi của mình theo sự giáo dục của người lớn. Giáo viên phụ trách công tác Đội kết hợp với Giáo viên chủ nhiệm cần kịp thời uốn nắn các hành vi sai trái của học sinh, kết hợp tìm những biện pháp giáo dục thích hợp để hướng các em đến những hành vi đúng.

Việc giáo dục đạo đức cho học sinh theo nhiều mức độ khác nhau, giáo viên chủ nhiệm cần hướng các em theo mức độ từ dễ đến khó:

– Giúp học sinh biết phân biệt các hành vi đúng, sai.

– Hướng các em đi đến những nội dung hành động đúng, tránh xa cái sai.

– Dũng cảm đấu tranh trước những việc sai trái, báo cáo kịp thời với giáo viên về những hành vi đó. Biết khuyên can bạn bè cùng tránh các hành vi thể hiện đạo đức chưa tốt.

 1. NỘI DUNG GIÁO DỤC
 2. Giáo dục HS chăm học, chăm làm, tích cực tham gia HĐGD

Học sinh đi học đều, đúng giờ; thường xuyên trao đổi nội dung học tập, hoạt động giáo dục với bạn, thầy giáo, cô giáo và người khác;

Biết làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ những việc vừa sức;

Học sinh tích cực tham gia các hoạt động, phong trào học tập, lao động và hoạt động nghệ thuật, thể thao ở trường và ở địa phương;

Học sinh tích cực tham gia và vận động các bạn cùng tham gia giữ gìn vệ sinh, làm đẹp trường lớp, nơi ở và nơi công cộng.

 1. Giáo dục HS có đức tính tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm

Học sinh mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân;

Học sinh tự nhận nhận làm việc vừa sức mình trong học tập và lao động;

Học sinh tự chịu trách nhiệm về các việc làm, không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng; sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai.

 1. 3. Giáo dục HS đức tính trung thực, kỉ luật, đoàn kết

Học sinh có thói quen nói thật, nói đúng về sự việc; không nói dối, không nói sai về người khác;

Học sinh biết tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa;

Học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về học tập;

Học sinh không lấy những gì không phải của mình; biết bảo vệ của công; giúp đỡ, tôn trọng mọi người;

Học sinh biết quý trọng người lao động; nhường nhịn bạn.

4 Giáo dục học sinh về thái độ, tình cảm

Học sinh biết yêu gia đình, bạn và những người khác;

Học sinh biết yêu trường, lớp, quê hương, đất nước:

Học sinh biết quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn;

Học sinh tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xây dựng trường, lớp; tự hào về người thân trong gia đình, thầy giáo, cô giáo, nhà trường và quê hương; thích tìm hiểu về các địa danh, nhân vật nổi tiếng ở địa phương.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 1. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
 2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
 3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đội Thiếu niên
 4. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 6. Đối với BGH

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh để nâng cao nhận thức trong giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân trên địa bàn thông qua các hoạt động: Thông qua các tiết chào cờ đầu tuần; thông qua các buổi họp Hội đồng, họp phụ huynh của nhà trường; thông qua các hoạt động tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm…

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết trong việc thực hiện giáo dục đạo đức cho học sinh .

         Gắn kết quả công tác tổ chức chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh của lớp, của nhà trường với công tác đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cuối năm đối với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

 1. Đối với giáo viên chủ nhiệm

– Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm: Đầu năm học cần nắm bắt thông tin của lớp đầy đủ, chính xác, kịp thời. Xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm phù hợp với đặc điểm tình hình của lớp.

– Trong các buổi học phải thường xuyên chú ý đến hành vi của từng học sinh để kịp thời phát hiện những biểu hiện chưa ngoan của học sinh từ đó có biện pháp kịp thời uốn nắn giúp học sinh sửa chữa.

– Trong lớp có những học sinh có hành vi, vi phạm nghiêm trọng, hoặc không thực hiện tốt các nội quy, quy định của lớp của trường giáo dục nhiều lần tại lớp không có hiệu quả cần chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong trường, phối hợp với gia đình giáo dục triệt để.

Thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các môn học và hoạt động giáo dục

 1. Đối với Tổng phụ trách Đội

         Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, duyệt với BGH. Căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng tổ chức các hoạt động phong trào cho nhà trường linh hoạt đạt hiệu quả.

Trong các buổi học phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn trong việc giáo dục các nề nếp của học sinh khi tham gia học tập và các hoạt động tập thể.

Kiểm tra thường xuyên công tác đội, theo dõi công tác đánh giá nề nếp hàng ngày của tổ cờ đỏ.

Tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh theo chủ điểm hàng tháng đảm bảo nội dung phù hợp với học sinh từng khối lớp và hình thức linh hoạt.

 1. Đối với giáo viên bộ môn

Thực hiện giáo dục đạo đức cho học sinh lớp giảng dạy thông qua môn học và hoạt động giáo dục mà mình phụ trách.

Trong các buổi học có trách nhiệm phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các quy định của lớp, của trường;

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp đánh giá quá trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học sinh;

 1. Đối với nhân viên trong trường

Tham gia cùng giáo viên và nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động tập thể. Kịp thời trao đổi với giáo viên chủ nhiệm khi thấy học sinh của lớp có hành vi chưa ngoan để cùng giáo dục.

 1. Đối với BĐDCMHS, phụ huynh học sinh và các tổ chức đoàn thể

Phối hợp cùng với nhà trường ủng hộ, tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. Thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập và rèn luyện của con em mình. Phối kết hợp trong việc giáo dục học sinh cá biệt.

Trên đây là kế hoạch giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh năm học 2016-2017 của Trường Tiểu học Mường Sang./.

Nơi nhận:

Ban đại diện CMHS (T/h);

–  Các tổ CM (T/h);

– Lưu NT.

HIỆU TRƯỞNG 

 

Phạm Thị Thuý