KẾ HOẠCH THÁNG 2/2018

UBND HUYỆN MỘC CHÂU
TTRƯỜNG TH MƯỜNG SANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mường Sang, ngày 01 tháng 02 năm 2018
KẾ HOẠCH
Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2018

A. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng 01/2017
I. Những việc đã làm được
1. Tư tưởng chính trị – Phẩm chất đạo đức.
– Đa số CBGV, NV trong nhà trường chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tự giác nghiên cứu các văn bản về chính sách, pháp luật.
– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, luôn trung thực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, có lối sống giản dị, công bằng, khách quan trong đánh giá HS, luôn là tấm gương sáng cho HS noi theo.
– Gương mẫu trong việc chấp hành các quy định chung của nhà trường, của tổ chuyên môn.
– 100% CBQL, GV, NV tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Ngày giờ công
– Nghiêm túc thực hiện giờ công theo quy định.
– Hạn chế ngày nghỉ việc riêng trong tháng. Số GV nghỉ ốm giảm.
3. Công tác chuyên môn
– Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo quy định trong tháng đối với các tổ chuyên môn.
(Có đánh giá chi tiết của bộ phận chuyên môn)
4. Công tác kiểm tra nội bộ
– Tổ khối được kiểm tra: Tổ khối 1.
– TS giáo viên được kiểm tra: 06 GV. Trong đó xếp loại Tốt 4/6 đ/c; Khá 2/6 đ/c, không có GV xếp loại đạt yêu cầu.
– Đánh giá xếp loại chung của tổ: Tốt
5. Công tác LĐ – VS.
– Các lớp, các điểm trường thực hiện lao động vệ sinh theo đúng kế hoạch.
+ Chăm sóc trồng thêm hoa, cây cảnh
+ LĐ, VS: 100% các lớp thực hiện
– GV và HS thường xuyên tổ chức dọn VS chung vào đầu mỗi buổi học.
6. Công tác Đội
– Thực hiện theo Kế hoạch đã xây dựng. Trong tháng đã tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung công việc: Tổ chức giờ chào cờ thân thiện và phát động quyên góp được 3,090,000 để ủng hộ HS nghèo đón Tết;
– Các buổi tổ chức hoạt động tập thể (tập luyện cho HS các bài múa xòe, múa sạp) được đa số HS quan tâm hào hứng tập luyện tập. Các buổi múa hát tập thể, tập thể dục giữa giờ được duy trì thường xuyên, ý thức tham gia của HS có nhiều chuyển biến rõ rệt.
7. Các hoạt động khác.
– 100% các đ/c CBGV, NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.
– Lập danh sách GV, NV tập luyện văn nghệ để tham gia giao lưu văn nghệ Mừng đảng, mừng Xuân do UBND xã tổ chức.
– 100% CBGV, NV trong nhà trường tham gia đóng góp các loại quỹ theo quy định.
– 100% GV thực hiện mượn SGK, tài liệu tham khảo để thực hiện chương trình giảng dạy và học tập trong HKII.
II. Những hạn chế tồn tại
– Một số lớp GVCN chưa thực sự quan tâm đến cảnh quan lớp học: Vệ sinh chưa sạch, sắp xếp đồ dùng cá nhân của HS chưa gọn gàng…
– Chất lượng HS của một số lớp đã có chuyển biến tuy nhiên chưa thực sự tích cực.
III. Kết quả xếp loại thi đua tháng 1/2018
( Thông báo theo kết quả họp xét thi đua ngày 26/01/2018)
B. Kế hoạch tháng 02/2018
I. Tư tưởng chính trị – Phẩm chất đạo đức
– Chấp hành tốt mọi Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các quy định chung của nhà trường và tổ khối.
– Gương mẫu, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác.
– Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân đã đăng ký.
– Nghiêm túc thực hiện bảo đảm ATGT dịp Tết Nguyên đán 2018. Không uống rượu bia khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy và thực hiện chấp hành luật lệ giao thông; công tác PCCC; đảm bảo VSATTP; thực hiện đón Xuân tiết kiệm, vui vẻ, an toàn.
– Tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể hội đồng các nội dung:
+ Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
+ Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Những kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ huyện Mộc Châu.
– Thông qua Kế hoạch thực hiện dân chủ trong trường học; QĐ thành lập BCĐ thực hiện QC dân chủ.
– Thông qua thư kêu gọi ủng hộ quỹ khuyến học của Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu. Mức vận động tối thiểu 50,000 đồng/người
– Thực hiện đảm bảo ngày giờ công cao.
II. Thực hiện các nhiệm vụ
1. Chuyên môn
– Thời gian sinh hoạt chuyên môn trường: ngày 09,24/2/2018.
– Nội dung sinh hoạt: Tập trung vào dự giờ theo chuyên đề; tham gia ý kiến vào 1 số bài giảng mẫu do PGD cung cấp (Yêu cầu ghi thành biên bản); thực hiện kiểm tra hồ sơ, đánh giá xếp loại GV hàng tháng.
– Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh. Yêu cầu đ/c chủ nhiệm CLB xây dựng Kế hoạch chi tiết trình BGH phê duyệt.
– Thực hiện công tác BDTX
( Có kế hoạch chuyên môn chi tiết)
3. Kiểm tra chất lượng HS lớp 2
– Hình thức: Kiểm tra trực tiếp với HS và lớp.
– Nội dung:
+ Kiểm tra 2 môn Toán và Tiếng Việt và trao đổi trực tiếp với HS để kiểm tra kỹ năng giao tiếp.
+ Kiểm tra việc tổ chức một số hoạt động của lớp: Quản lớp của HĐTQ; tổ chức trò chơi; tổ chức truy bài…
4. Công tác Đội
Tổ chức thực hiện chương trình công tác Đội tháng 2/2018 tập trung vào một số nội dung:
– Luyên tập văn nghệ và hướng dẫn chơi một số trò chơi dân gian.
– Tổ chức giờ chào cờ thân thiện. Giao cho HS khối lớp 4 thực hiện.
– Phối hợp tổ chức buổi trao quà Tết cho các em HS có HCKK (Giờ chào cờ thứ 2 ngày 12/02/2018)
5. Tổ chức Ngày hội “Khai bút đầu Xuân 2018”
– Thời gian: 8 giờ ngày 21/02/2018
– Địa điểm: Tại Trung Tâm
– Thành phần: Toàn thể CBGV, NV và HS toàn trường.
– Nội dung:
+ Văn nghệ chào mừng
+ Khai bút (30 HS và 10 GV)
* Đối với HS: Các lớp TT mỗi lớp chọn cử 2 HS; mỗi lớp khu vực chọn cử 01 HS.
* Giáo viên: Có danh sách kèm theo.
+ Tổ chức múa xòe, múa sạp
+ Tổ chức thi các trò chơi DG: Đua thuyền cạn, kéo co, bịt mắt bắt vịt.
– Phân công chuẩn bị:
+ Bài thi + Giấy thi: BGH
+ Trò chơi, múa xòe, múa sạp: đ/c Trần Loan (phân công cụ thể cho các GV và lớp phối hợp thực hiện)
+ Kê, dọn bàn ghế: 20 bộ bàn ghế HS – GV khối 1,2,3
+ Chuẩn bị loa đài, khánh tiết: GV chuyên
+ Bảng trưng bày bài viết HS + GV: đ/c Thảo + Thoa
+ Thuê trang phục cho HS và GV: đ/c Trần Loan
+ Chuẩn bị Văn nghệ: đ/c Trang + đ/c Yến ( 3 – 4 tiết mục của GV + HS)
+ Vệ sinh sân trường, sân khấu: GV khối 4,5 + VP + HS
+ Ghế ngồi HS: do các lớp chuẩn bị
6. Công tác lao động vệ sinh, CSVC
– Thực hiện đầy đủ các nội dung về LĐVS theo Kế hoạch.
– Thực hiện niêm phong, bàn giao CSVC đối với điểm trường nhờ bản trông coi trong thời gian nghỉ Tết. Đối với những đồ dùng có giá trị GV nên bố trí gửi gia đình HS lân cận.
– Thực hiện trồng cây đầu Xuân (thực hiện vào ngày 21/2) tại Trung Tâm và các điểm trường Bản Vặt, Sò Lườn, Nà Bó. Các điểm trường gặp đ/c Đoàn Quỳnh nhân cây và trồng. Yêu cầu chuẩn bị tre rào xung quanh, tưới nước và chăm sóc thường xuyên.
7. Hoạt động khác
– Công tác thư viện: Thực hiện giới thiệu sách mới; Công tác thư viên xanh; mượn sách cho HS học HKII…
– Thông qua Danh sách GV được xét hưởng thâm niên tháng 3/2018. Gồm 3 đ/c: đ/c Lê Quang Lịch; đ/c Bùi Thị Thúy; đ/c Lê T Việt; đ/c Phí Thị Sâm
– Tổ chức các hoạt động Mừng Xuân 2018 thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.
– Đối với các lớp đã thu tiền học 2 buổi/ngày của học kỳ 1 yêu cầu nộp về nhà trường để bộ phận kế toán thanh toán thừa giờ. Tiếp tục vận động phụ huynh ủng hộ các hoạt động của nhà trường trong học kỳ II.
– Các điểm trường Bản Vặt, Bản Lùn, Sò Lườn gặp đ/c Yến nhận 01 bộ cây tre gõ sạp để tổ chức dạy cho HS điểm trường hát múa
– Thông qua Kế hoạch và Phân công trực Tết 2018.
III. Tổ chức thực hiện
1. Đối với Ban Giám hiệu.
– Xây dựng nội dung các kế hoạch và triển khai đúng thời gian. Chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, định hướng thực hiện.
– Giám sát, kiểm tra các nội dung trong kế hoạch đã nêu ra.
– Phối hợp với các tổ chức đoàn thể đôn đốc thực hiện kế hoạch.
– Kịp thời điều chỉnh, bổ sung và thông báo tới toàn thể Hội đồng Sư phạm khi kế hoạch có thay đổi.
2. Đối giáo viên, nhân viên.
– Nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian, nội dung kế hoạch của nhà trường đã xây dựng.
– Đề xuất ý kiến trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc.
* Ghi chú: Phiên họp HĐSP tiếp theo được tổ chức vào 02/03/2018
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thúy

KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG TUẦN
(Từ ngày 05/02 đến ngày 02/03/2018)

TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH
Tuần 1
Từ 5 – 9
02 – Thực hiện CT tuần 23 GV + HS

– Họp HĐSP CBGV. NV
– SHCM tổ GV
– Thực hiện kiểm tra đối với lớp 2 BGH
– Thực hiện LĐ – VS GV + HS
Tuần 2
Từ 12 – 23
02 – Thực hiện CT tuần 24
– Sinh hoạt Đội TPT + GV + HS
– LĐ-VS. KT bàn giao CSVC GV
– Tổ chức Khai xuân CBGV, NV + HS
– Tổ chức HĐGDNGLL TPT + GV + HS

Tuần 5
Từ 26/02 – 02/03
– Thực hiện CT tuần 25 GV + HS

– Sinh hoạt Đội và Sao TPT + GV + HS
– Kiểm tra đối với lớp 2 BGH
– LĐ – VS GV

DANH SÁCH GIÁO VIÊN
Tham gia “Ngày hội Khai bút đầu Xuân 2018”
(Kèm theo Kế hoạch Tháng 2/2018 của trường TH Mường Sang)

1. Phạm Thị Thúy
2. Lê Thị Hằng
3. Lê Thị Lệ
4. Bùi Thị Thu Hà
5. Hà Thị Sao
6. Lê Thị Thúy Việt
7. Hoàng Thị Huyền Trang
8. Đỗ Thị Hưng
9. Đỗ Thị Bích Thảo
10. Phạm Thị Hải.