Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2017

UBND HUYỆN MỘC CHÂUTTRƯỜNG TH MƯỜNG SANG

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Mường Sang, ngày 02 tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2017

 

 

 1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng 02/2017
 2. Những việc đã làm được
 3. Tư tưởng chính trị – Phẩm chất đạo đức.

– Đa số CBGV nhà trường chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống. Gương mẫu trong việc chấp hành các quy định chung của nhà trường.

– Có lối sống trung thực, giản dị, tác phong mẫu mực. Không có hiện tượng GV kì thị, xúc phạm, đánh mắng HS.

– Thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho các em HS. Không có hiện tượng HS vi phạm các biểu hiện về hành vi đạo đức nghiêm trọng phải xử lý.

– Trong tháng qua việc kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng trong nhà trường không phát hiện các biểu hiện về tham nhũng. Đa số các đ/c GV và các em HS đều thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện, nước.

– Đa số CBGV, NV thực hiện tìm hiểu cac kiến thức về phổ biến GD pháp luật, không có CBGV, NV vi phạm pháp luật.

 1. Ngày giờ công, công tác tổ chức

– 100% CBGV, NV nghiêm túc thực hiện ngày giờ công theo quy định, không có hiện tượng GV bỏ nhiệm sở, bỏ tiết.

–  Số GV nghỉ ốm, nghỉ việc riêng đều báo cáo trước với BGH và tổ trưởng để chấm công theo dõi.

– Số tiết giáo viên nghỉ tham gia luyện tập và thi đấu giải cầu lông đã được bố trí GV dạy, không để HS nghỉ.

 1. Công tác chuyên môn.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn.

– Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm, theo tổ theo kế hoạch.

(Có đánh giá chi tiết của bộ phận chuyên môn)

 1. Công tác KĐCL.

– Thực hiện rà soát lại toàn bộ minh chứng theo báo cáo.

– Hoàn thiện việc mã hóa các minh chứng theo quy định.

 1. Công tác LĐ – VS.

– Thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh, lao động chung.

– Trồng bổ sung cây xanh tại 4 điểm trường, giao nhiệm vụ  chăm sóc  và bảo vệ cho các lớp.

 1. Công tác Đội và Sao Nhi đồng.

– Đội đã tổ chức thành công Hội thi Tìm hiểu về an toàn giao thông.

– Thực hiện các buổi sinh hoạt Đội và Sao Nhi đồng theo đúng kế hoạch đã xây dựng.

– Phối hợp với GVCN tập luyện cho HS tham gia cùng GV thi TPT giỏi.

– GV TPT thực hiện đăng ký dự thi GV Tổng phụ trách giỏi.

 1. Công tác kiểm tra nội bộ

– Tổ khối được kiểm tra: Tổ khối 3.

– TS giáo viên được kiểm tra: 06 GV

(Có nội dung Kết luận chi tiết kèm theo)

 1. Cá nhân
STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ XK CHUNG
NVSP TH QC CM KQ GD TH NV KHÁC
1 Lê Thị  Thúy Việt Tốt Tốt Giỏi Tốt Tốt
2 Trịnh Thị Loan Khá Tốt Khá Tốt Khá
3 Phí Thị Sâm Tốt Tốt Khá Tốt Khá
4 Lê hải Yến Tốt Tốt Giỏi Tốt Tốt
5 Đỗ Thị Bích Thảo Tốt Tốt Giỏi Tốt Tốt
6 Lê Quang Hợp Khá Khá Khá Khá Khá
 1. Tổ chuyên môn

– Xếp loại: Tốt

 1. Công tác khác

– Công đoàn: Phối hợp rà soát chế độ cho CBGV trong nhà trường: Nâng lương, thâm niên nghề.

– Tham gia giải cầu lông do CĐ GD tổ chức. ( 2 đôi VĐV tham gia); Tạo điều kiện cho đ/c Hoàng Trang tham gia thi đấu giải cầu lông của tỉnh. Đa số các đ/c CBGV, NV trong nhà trường nhiệt tình ủng hộ phong trào.

– Thực hiện luyện tập bóng chuyền, cầu lông hàng tuần.

 1. Những hạn chế tồn tại

– Trong công tác chủ nhiệm của 1 số đ/c GV chưa thực sự tích cực.

– Việc giáo dục đạo đức cho HS của 1 số lớp chưa được quan tâm triệt để, 1 số HS khi giao tiếp với thầy cô và người lớn tuổi chưa thể hiện được thái độ kính trọng lễ phép.

– Việc thực hiện mượn sách, báo, tài liệu tham khảo của GV và HS còn hạn chế.

III. Nguyên nhân của những hạn chế.

– Một số ít GV chưa chủ động tích cực trong công tác.

 1. Kết quả xếp loại thi đua tháng 2/2017

( Thông báo theo kết quả họp xét thi đua ngày 01/03/2017)

 1. Kế hoạch tháng 3/2017
 2. Kế hoạch chung
 3. Tư tưởng chính trị – Phẩm chất đạo đức

– Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, các quy định chung của nhà trường.

– Có tác phong mẫu mực, lối sống giản dị, trung thực. Tự giác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tạo điều kiện tốt nhất cho GV tham dự hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được tổ chức trong tháng 3 và tháng 4.

– Thông qua Quy tắc ứng xử đối với CB, GV, NV trong nhà trường.

– Thông qua kế hoạch phổ biến tuyên truyền GD pháp luật. Giới thiệu Luật Giáo dục 2005, sửa đổi 2009 ( Yêu cầu GV tìm hiểu tại thư viện)

 1. Thực hiện các nhiệm vụ

2.1. Nề nếp tổ chức

– Thực hiện nghiêm túc thời gian ra vào lớp buổi sáng và buổi chiều.

– Đối với GV chủ nhiệm khi có tiết 4 của các đ/c GV dạy môn chuyên đề nghị sau giờ ra chơi HS vào lớp thì GVCN mới được về.

2.2. Chuyên môn

– Thực hiện sinh hoạt chuyên môn vào ngày 17, 31/3/2017.

– Giao các đ/c tổ trưởng chuyên môn các tổ có các đ/c trong BGH  xếp lịch dạy của CBQL cho GV dự giờ.

– Dự giảng cho GV tham dự hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh: đ/c Hà Thị Sao và đ/c Nguyễn Thị Sáu. Yêu cầu:

+ Khối 2+3 dự giảng cho đ/c Sao.

+ Khối 4+5 dự giảng cho đ/c Sáu.

– Công tác chỉ đạo thực tập: Yêu cầu đối với các đ/c được phân công trực tiếp chỉ đạo hàng tuần có nội dung báo cáo về BGH để nắm bắt được tình hình.

(Có Kế hoạch chi tiết của bộ phận chuyên môn)

2.3. Công tác LĐVS – Tu sửa CSVC

– Thực hiện lao động vệ sinh thường xuyên, sạch sẽ.

( Thực hiện theo Kế hoạch lao động chung của nhà trường)

* Lưu ý:  Đối với điểm trường Trung Tâm đề nghị các đ/c GVCN hướng dẫn HS phân loại rác trước khi đổ vào bể đốt, thực hiện đốt thường xuyên.

– Các điểm trường đã được trồng bổ xung cây hoc ngọc lan thực hiện chăm sóc thường xuyên.

2.4. Công tác Đội

– Thực hiện sinh hoạt Đội và Sao Nhi đồng theo chủ điểm “Tiến bước lên đoàn” nội dung hàng tuần theo kế hoạch đã được phê duyệt của BGH.

– Tổ chức kết nạp đội viên mới lần 2.

– Triển khai Kế hoạch Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 3.

– Tổ chức buổi ngoại khóa cho HS về giáo dục lý tưởng đạo đức cho các em HS trong toàn trường

2.5. Tổ chức  Hội thi Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp.

– Đối tượng: Học sinh lớp 1 – lớp 5. Cụ thể (SL tối thiểu)

 

Lớp SL HS Lớp SL HS Lớp SL HS
1A – Hằng 5 HS 4B – Nguyệt 5 HS 4+5 – Khanh 3 HS
1B – Phương 5 HS 5A – Vui 5 HS 2C – Hà 2 HS
2A – B Thúy 5 HS 5B – Hảo 5 HS 2G – Thủy 2 HS
2B – Sao 5 HS 1D – Bình 3 HS 2D – Hải 2 HS
3A – Việt 5 HS 2E – Sáu 3 HS 1G – Hiệp 2 HS
3B – Loan 5 HS 3+4 – Sâm 3 HS 1E – Chiện 2 HS
4A – Hưng 5 HS 2+3 – Dự 3 HS Tổng cộng 75 HS

 

– Nội dung thi: Chia 2 phần thi:

+ Thi Viết chữ đẹp: Gồm 3 bài thi (theo quy định)

+ Thi giữ vở: Mỗi HS nộp 03 quyển vở viết đã hoặc đang sử dụng.

– Thời gian:

+ Nộp danh sách HS tham dự: 22/3/2017

+  Nộp vở: 22/3/2017

+ Họp BTC, BGK (Thông báo đến các đ/c GV là thành viên BTC, BGK)

+ Khai mạc và tổ chức hội thi: 14 giờ ngày 24/3/2017

+ Chấm bài: Ngày 25/3/2017

2.6. Tổ chức Thi làm Báo liếp.

– Đối tượng: Mỗi lớp 1 tờ.

– Yêu cầu:

+ Mỗi HS có ít nhất 1 bài tham gia trên trang báo của lớp.

+ Lớp đăng ký tên báo với đ/c Yến.

* Về khung tờ báo thống nhất chung cùng kích thước. Giao đ/c Yến trực tiếp đặt in cho các lớp.

– Thời gian nộp: 23/3/2017

2.6. Tổ chức Thi làm đồ dùng dạy học.

– Đối tượng: Giáo viên toàn trường.

– Yêu cầu:

+ Mỗi GV làm ít nhất 01 đồ dùng dạy học.

+ Tiện sử dụng, sử dụng được trong nhiều môn học, nhiều đối tượng HS.

+ Bảo quản, lưu giữ thuận tiện.

– Thời gian nộp:  23/3/2017.

* Lưu ý: Sau khi chấm xong chuyển vào thư viện nhà trường, giao đ/c Lý nhập vào sổ sách thư viện để theo dõi sử dụng.

2.7. Công tác thư viện.

– Tiếp tục sắp xếp lại thư viện đảm bảo tính khoa học, kiểm tra lại việc đóng dấu, ghi mã số sách, đối chiếu với các loại sổ…

– Hàng tháng thực hiện tổng hợp số lượt GV, HS mượn sách, báo, tài liệu tại thư viện.

– Sắp xếp, bố trí vị trí trong thư viện để bảo quản đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên.

2.7. Công tác khác

– Xét nâng lương định kỳ tháng 4/2017

– Tổ chức hoạt động TDTT trong nhà trường hàng tuần.

– Vận động ủng hộ do UBND xã Mường Sang kêu gọi

+  Quỹ bảo trợ trẻ em  1/2 ngày lương – Thời gian đến tháng 6/2017

+ Quỹ đền ơn đáp nghĩa 1 ngày lương – Thời gian đến tháng 7/2017

+ Địa điểm nộp: Kho bạc NN huyện.

– Vận động CBGV, NV nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường ( Theo CV số 86/PGD&ĐT ngày 21/02/2017 về việc thực hiện cuộc vận động đỡ đầu HS có HCKK).

+ Hình thức: Tổ chức theo hình thức tập thể GV cùng giúp đỡ. Giáo viên lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học nộp về nhà trường để HĐ nhà trường xét nhận đỡ đầu ( Không xét HS con hộ nghèo)

+ Thành lập Ban nhận quyên góp để theo dõi tổ chức giúp đỡ HS. ( TP: 01 đ/c trong BGH; 01 đ/c trong BCHCĐ; 01 đ/c đại diện GV; đ/c Hà – thủ quỹ)

+ Tổ chức trao quà định kỳ: Đầu năm học, đầu HKII. Hàng tháng sẽ xem xét giúp đỡ về gạo, mì tôm…

+ Dự kến tổ chức buổi Lễ phát động vào giữa tháng 3, kết hợp trong buổi chào cờ đầu tuần.

+ Thời gian các lớp xét và nộp danh sách: 07/3/2017 ( các đ/c tổ trưởng nộp cho đ/c Đoàn Ngọc Quỳnh). Giao đ/c Quỳnh lập Báo cáo gửi về PGD trong ngày 09/3/2017)

 1. Tổ chức thực hiện
 2. Đối với Ban Giám hiệu.

– Xây dựng nội dung các kế hoạch và triển khai đúng thời gian. Chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, định hướng thực hiện.

– Giám sát, kiểm tra các nội dung trong kế hoạch đã nêu ra.

– Phối hợp với các tổ chức đoàn thể đôn đốc thực hiện kế hoạch.

– Kịp thời điều chỉnh, bổ sung và thông báo tới toàn thể Hội đồng sư phạm khi kế hoạch có thay đổi.

 1. Đối giáo viên, nhân viên.

– Nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian, nội dung kế hoạch của nhà trường đã xây dựng.

–  Đề xuất ý kiến trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc.

* Ghi chú: Phiên họp HĐSP tiếp theo được tổ chức vào 04/4/2017

                                                                                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                Phạm Thị Thúy

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG TUẦN

(Từ  ngày 06/03 đến ngày 31/03/2017)

 

TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH
    Tuần 1Từ 6 – 10

3

– Thực hiện CT tuần 26      GV + HS  

 

– Tổ chức sinh hoạt Đội BGH + GV
– Sinh hoạt chuyên môn tổ      GV + HS
– Thực hiện LĐ – VS      GV + HS
    Tuần 2Từ 13 – 17

3

– Thực hiện CT tuần 27 GV + HS
– Kiểm tra chất lượng 1 số lớp GV
– Sinh hoạt chuyên môn trường BGH + GV
– Tổ chức sinh hoạt Đội TPT + GV + HS
 Tuần 3

Từ 20 – 24

3

– Thực hiện CT tuần 28 GV + HS
– Tổ chức Hội thi Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp cấp trường đối với HS BGH +GV+HS
– Thu, chấm báo tường cho các lớp BTC – BGK
– Chấm đồ dùng tự làm của GV BGK
– Lao động vệ sinh GV+HS
Tuần 4Từ 27 – 31

3

– Thực hiện CT tuần 29 GV + HS
– Tổng kết hội thi Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp. BGH+GV+HS
– Lao động – Vệ sinh BGH + GV
– Sinh hoạt Đội TPT + GV + HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐĂNG KÝ LÀM ĐẦU BÀO LIẾP

 

Lớp Tên đầu báo
1A – Hằng
1B – Phương
2A – B Thúy
2B – Sao
3A – Việt
3B – Loan
4A – Hưng
4B – Nguyệt
5A – Vui
5B – Hảo
1D – Bình
2E – Sáu
3+4 – Sâm
2+3 – Dự
4+5 – Khanh
2C – Hà
2G – Thủy
2D – Hải
1G – Hiệp
1E – Chiện