Kế hoạch tháng 1/2018

Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2018
A. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng 12/2017
I. Những việc đã làm được
1. Tư tưởng chính trị – Phẩm chất đạo đức.
– Đa số CBGV, NV trong nhà trường chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tự giác học tập các văn bản về chính sách, pháp luật.
– Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống. Gương mẫu trong việc chấp hành các quy định chung của nhà trường, của tổ chuyên môn.
– Phát động phong trào thi đua đợt 2 đến HS toàn trường. Tích cực vận động HS hưởng ứng đợt thi đua.
– 100% CBQL, GV, NV tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Thực hiện báo cáo số liệu đầy đủ, kịp thời theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
2. Ngày giờ công
– Nghiêm túc thực hiện giờ công theo quy định.
– Số GV nghỉ ốm trong tháng vẫn còn. Cụ thể: đ/c Hiệp nghỉ 22 ngày; đ/c Trịnh Loan nghỉ 6 ngày; đ/c Chiện nghỉ 3,5 ngày; đ/c Sâm nghỉ 0,5 ngày; đ/c Lệ nghỉ 03 ngày; đ/c Bùi Thúy nghỉ 01 ngày…
3. Công tác chuyên môn
– Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo quy định trong tháng đối với các tổ chuyên môn.
– Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm theo đúng thành phần triệu tập.
(Có đánh giá chi tiết của bộ phận chuyên môn)
4. Công tác kiểm tra nội bộ
– Tổ khối được kiểm tra: Tổ khối 2.
– TS giáo viên được kiểm tra: 05 GV
(Có nội dung Kết luận chi tiết kèm theo)

* Cá nhân
STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ XK CHUNG

NVSP TH
QC CM KQ
GIẢNG DẠY TH NV KHÁC
1 Bùi Thị Thúy Tốt Tốt Giỏi Tốt Tốt
2 Bùi Thị Hà Tốt Tốt Giỏi Tốt Tốt
3 Hà Thị Sao Tốt Tốt Giỏi Tốt Tốt
4 Phạm Thị Hảo Tốt Tốt Khá Tốt Khá
5 Đỗ Thị Bích Thảo Tốt Tốt Giỏi Tốt Tốt
*Tổ chuyên môn
– Xếp loại: Tốt
5. Công tác LĐ – VS.
– Các lớp, các điểm trường thực hiện lao động vệ sinh theo đúng kế hoạch.
+ Chăm sóc trồng thêm hoa, cây cảnh
+ Rào bổ sung hàng rào điểm trường Bản Vặt
+ LĐ, VS: 100% các lớp thực hiện
– GV và HS thường xuyên tổ chức dọn VS chung vào đầu mỗi buổi học.
6. Công tác Đội
– Thực hiện theo Kế hoạch đã xây dựng. Trong tháng đã tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung công việc: Tổ chức buổi Ngoại khóa giáo dục lý tưởng đạo đức cho học sinh đạt kết quả cao.
– Tổng hợp thi đua đợt 2 đối với HS. Kết quả:
+ Khối 1: 47/90 HS
+ Khối 2: 43/74
+ Khối 3: 59/107
+ Khối 4: 37/69
+ Khối 5: 42/72
Tổng số: 228/412 = 55,3%
– Các buổi tổ chức hoạt động tập thể được đa số HS quan tâm hào hứng tập luyện tập. Các buổi múa hát tập thể, tập thể dục giữa giờ được duy trì thường xuyên, ý thức tham gia của HS có nhiều chuyển biến rõ rệt.
– Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 05 gia đình chính sách trong xã.
7. Các hoạt động khác.
– 100% các đ/c CBGV, NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.
– Tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm cho học sinh để tham gia tốt buổi ngoại khóa.
– Tổ chức thăm hỏi động viên 03 gia đình chính sách nhân dịp 22/12 đối với CĐV trong nhà trường.
– Chế độ của CBGV, NV trong nhà trường được thực hiện đảm bảo, đầy đủ, kịp thời.
– Số GV mượn sách, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học được duy trì. Hoạt động của Thư viện xanh được quan tâm phục vụ nhu cầu đọc của HS.( Lưu ý: Những sách, tài liệu các đ/c GV các lớp đã sử dụng trong học kì I xong yêu cầu trả về thư viện nhà trường để mượn tài liệu HKII.)
– Trong tháng 12/2017 nhà trường đã 01 thẻ BHYT hỗ trợ HS có HCKK. Các HS khác tiếp tục được nhận hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập.
– Hưởng ứng và tham gia cuộc vận động ủng hộ trẻ em mồ côi tàn tật; ủng hộ đội bóng chuyền nam của PGD.
– Triển khai việc rà soát đối tượng HS thuộc diện được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Kết quả: 06 HS thuộc diện được hưởng ( Lớp 1C: 01 HS; Lớp 2B: 01 HS; Lớp 3B: 01 HS; Lớp 4B: 02 HS; Lớp 4C: 01 HS)
II. Những hạn chế tồn tại
– Việc giám sát các hoạt động của lớp chưa được thường xuyên, vẫn còn hiện tượng HS chưa có ý thức giữ vệ sinh trường lớp.
– Chất lượng HS của một số lớp chưa phản ánh đúng theo báo cáo của GV, nề nếp của một số lớp chưa được duy trì thường xuyên.
– Một số HĐ tập thể của nhà trường còn mất nhiều thời gian ổn định tổ chức cho HS.
III. Kết quả xếp loại thi đua tháng 12
( Thông báo theo kết quả họp xét thi đua ngày 29/12/2017)
B. Kế hoạch tháng 01/2018
I. Tư tưởng chính trị – Phẩm chất đạo đức
– Chấp hành tốt mọi Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các quy định chung của nhà trường và tổ khối.
– Gương mẫu, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác.
– Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân đã đăng ký.
– Phát động phong trào thi đua theo Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với các nội dung cụ thể:
+ Chấp hành tốt mọi Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước
+ Thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học (thể hiện qua chất lượng, hiệu quả công việc được giao)
+ Hưởng ứng và tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường, cấp trên phát động và tổ chức.
+ Hưởng ứng cuộc thi viết về “Gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước”.
+ Thực hiện đảm bảo ngày giờ công cao.
II. Thực hiện các nhiệm vụ
1. Chuyên môn
– Thời gian sinh hoạt chuyên môn trường: ngày 12,26/1/2018.
– Nội dung sinh hoạt: Tập trung vào thiết kế một số giáo án theo mẫu hướng dẫn điều chỉnh của PGD và dạy theo chuyên đề môn Tiếng Việt theo định hướng điều chỉnh tài liệu học.
– Tổ chức KT học kỳ 1
+ Ngày 03/01/2018: Kiểm tra môn Khoa, Sử, Địa.
+ Ngày 4/1/2018:
Buổi sáng: Kiểm tra Tiếng Việt
Buổi chiều kiểm tra môn Toán
+ Ngày 5,6 /01/2018; Chấm bài, tổng hợp điểm, lập thống kê
– Ngày 19/01/2018: Sơ kết học kỳ 1 ( Sơ kết theo lớp). Yêu cầu sau sơ kết các lớp nộp Biên bản sơ kết của lớp về nhà trường.
( Có kế hoạch chuyên môn chi tiết)
3. Kiểm tra nội bộ đối với tổ khối 1
– Kiểm tra nội bộ đối với tổ khối 1 (có kế hoạch chi tiết kèm theo)
+ Số lượng thành viên kiểm tra: 06 đ/c
+ Hình thức kiểm tra: KT trực tiếp GV
+ Nội dung kiểm tra: HĐ dạy; nề nếp học tập của HS; chất lượng HS; hồ sơ GV; các HĐ của tổ chuyên môn ( Hồ sơ của tổ trưởng)
– Kiểm tra HĐSP nhà giáo đối với 06 lớp (nề nếp học tập; chất lượng HS; hồ sơ GV…)
4. Công tác Đội
– Tổ chức thực hiện chương trình công tác Đội tháng 1/2018 tập trung vào một số nội dung:
+ Chỉ đạo tổ chức kết nạp đội viên lần 1
+ Tổ chức giờ chào cờ thân thiện
5. Hoạt động khác
– Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ.
– Thực hiện lao động vệ sinh thường xuyên theo kế hoạch.
– Công tác thư viện: Thực hiện giới thiệu sách mới; Công tác thư viên xanh; mượn sách cho HS học HKII…
– Xét nâng lương theo quy định: Lấy ý kiến của tập thể đối với các đ/c đến kỳ nâng lương.
III. Tổ chức thực hiện
1. Đối với Ban Giám hiệu.
– Xây dựng nội dung các kế hoạch và triển khai đúng thời gian. Chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, định hướng thực hiện.
– Giám sát, kiểm tra các nội dung trong kế hoạch đã nêu ra.
– Phối hợp với các tổ chức đoàn thể đôn đốc thực hiện kế hoạch.
– Kịp thời điều chỉnh, bổ sung và thông báo tới toàn thể Hội đồng Sư phạm khi kế hoạch có thay đổi.
2. Đối giáo viên, nhân viên.
– Nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian, nội dung kế hoạch của nhà trường đã xây dựng.
– Đề xuất ý kiến trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc.
* Ghi chú: Phiên họp HĐSP tiếp theo được tổ chức vào 03/02/2018
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thúy